Prijs van gevelrenovatie

Het inschatten van de kosten van een gevelrenovatie is lastig. Er moet rekening worden gehouden met de oppervlakte, de kosten van de tussenkomst van de vakman, maar ook met de staat van de buitenmuren en de configuratie van het terrein.

Gevelrestauratie is noodzakelijk voor het goede onderhoud van uw huis of gebouw. De kwestie van gevelrestauratie doet zich om de 10 à 15 jaar voor, afhankelijk van de toestand van de betrokken gevels.

Voor een gevelrenovatie bestaan de werkzaamheden uit het reinigen van de buitenmuur door middel van schrapen, wassen, patchen en/of het aanbrengen van een coating.

Dit soort werk vereist de tussenkomst van een vakman.

Bent u van plan uw gevel te renoveren? Hier volgt een overzicht van de verschillende uitgaven waarmee u te maken zult krijgen, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die u van plan bent uit te voeren. Wij geven hier de prijs van een gevelrenovatie volgens de verschillende projecten en hun aard.
gevelrenovatie prijs

Kosten van een gevelrenovatie per m2

Een gevel in slechte staat bevordert het risico van infiltratie. Gevelrestauratie is dus noodzakelijk om de goede staat van de gevel te behouden, maar tegen welke prijs?

Om de kosten van een gevelrenovatie van de buitenmuren te schatten, zullen we rekening houden met

 • De staat van de gevel
 • Het oppervlak van de gevel
 • De vereiste restauratiestadia
 • Het honorarium van de gevelbouwer

De prijs van restauratie per m2

De prijs van de werkzaamheden wordt in de eerste plaats geraamd op grond van de te behandelen oppervlakte. Maar ook verschillende parameters spelen een rol, met name de staat van de te bewerken gevel, de gebruikte technieken en materialen, en natuurlijk de uit te voeren werkzaamheden.

Wanneer met deze criteria rekening is gehouden, worden de kosten van een gevelrenovatie over het algemeen geraamd op 30 à 100 € per m2.

De werkzaamheden voor een facelift omvatten over het algemeen

 • Reinigen en strippen van uw gevel
 • Renovatie en herstel van uw muur
 • Behandeling van de te restaureren muur
 • De bescherming van de muur op een duurzame manier

Het budget voor steigers

We staan er zelden bij stil, maar het is onmogelijk een gevelrenovatie uit te voeren zonder eerst de steigers te plaatsen. En zoals u zult zien, kan dit een dure operatie zijn.

Als algemene regel geldt dat de gemiddelde prijs voor steigers 4 euro per vierkante meter bedraagt. Voor een gevel van 100 vierkante meter moet u dus minstens 400 euro begroten.

Het budget voor het reinigen van de gevel

Alvorens te beginnen met de werkzaamheden die uw gevel een nieuw uiterlijk zullen geven, moet de gevel worden gereinigd.

Anders zal de restauratie niet de verwachte resultaten opleveren.

In het algemeen zal de prijs voor het reinigen van een gevel voornamelijk afhangen van het soort bekleding waaraan de vakman zal werken: baksteen, steen, hout of pleisterwerk. Rekening houdend met deze criteria zal de prijs voor het reinigen van een gevel schommelen tussen 5 en 30 € per vierkante meter.

.

Type gevelcoating Prijs van een gevelreiniging per m2
Bricks 20 € tot 30 €
Stones 7 € tot 35 €
Hout 20 € tot 30 €
Dekt 5 € tot 10 €

De kosten voor de behandeling van de gevel

Afhankelijk van de staat waarin de gevel verkeert, kan ook een specifieke behandeling nodig zijn. Ook hier zal het te verwachten budget afhangen van het soort behandeling dat moet worden toegepast.

.

Facade behandeling Prijs van een gevelbehandeling per m2
Facade behandeling 10 € tot 100 €
Mos en schimmel behandeling 30 € tot 100 €
Gaas waterdicht maken 30 € tot 50 €

De prijs van gevelrenovatie afhankelijk van de coating

U kunt natuurlijk de bestaande bekleding opknappen, maar u kunt deze ook vervangen. In ieder geval zullen de kosten afhangen van het soort gevelbekleding dat u kiest: verf, gevelcoating, beplating, platen, enz.

Type gevelcoating Facade opknap prijs
Schilderen voor rendering 3 € tot 18 € per liter
Sidings (hout, metaal, PVC, cement) 10 € tot 150 € per m2
Facing board 8 € tot 100 € per m2
Bedekking 40 € tot 80 € per m2

Het budget voor de afwerking

Voor de afwerking hebt u de keuze tussen witkalk, pleisterwerk en bepleistering.

Kalkwassen kost u ongeveer 30 € per m2, inclusief levering en plaatsing.

Als u voor gevelbepleistering kiest, zal de prijs afhangen van het soort afwerking, het soort materiaal en de kwaliteit daarvan, de dikte van het te gebruiken product en, uiteraard, het soort afwerking. U kunt de stukadoor vragen om een “gladde”, “geschraapte”, “geribbelde”, “afgevlakte” of “gespoten” afwerking. De prijs van een gevelcoating ligt gemiddeld rond de 40 tot 80 euro per m2.

Type render Prijs per m2
Eenlaagse coating 20 € tot 40 € per m2
Meerlaagse coating 50 € tot 80 € per m2

U kunt er ook voor kiezen uw huis te bepleisteren.

.

.

Type bepleisterd project Prijs per m2
Aankoop van een pleister (exclusief installatie) tussen 20 en 30 €
Het spelen van een pleister van een vakman tussen 40 en 60 €
Bepleistering van isolatie door een vakman tussen 60 en 80 €

De prijsfactoren van een gevelrenovatie

Bij het bepalen van de totale kosten van een gevelrenovatie moet met verschillende criteria rekening worden gehouden. Prijsschommelingen zijn afhankelijk van:

 • Het type steun waarop de restauratie moet worden uitgevoerd
 • de staat van de te bekleden gevels (beschadigde bekleding, loslatend pleisterwerk, vlekken in de verf, zichtbare scheuren)
 • De coatings die u van plan bent te gebruiken: bepleistering, pleisterwerk, buitenverf
 • De toegankelijkheid van de gevel voor de steiger
 • Verzekeringen en waarborgen

Bovendien mag u de kosten van de arbeid van de professionele restaurateur niet vergeten. De onderstaande tabel geeft u een idee van de gemiddelde kosten naar gelang van de aard van de werkzaamheden.

.

Type gevelwerk Prijs van de gevelwerkzaamheden per m2
Voorgevel opknappen Van 30 euro tot 100 euro per m2
Facade rendering Van 30 euro tot 50 euro per m2
Gaas waterdicht maken Van 30 euro tot 90 euro per m2
Facade schuren Van 60 euro tot 70 euro per m2
Exterieur gevel schilderen Van 20 euro tot 40 euro per m2

Offerte voor een gevelrenovatie

Wilt u een precies idee hebben van de kosten van een buitenmuurrenovatie? De beste manier om die te krijgen is door een of meer offertes te vragen. Dit is volledig gratis, zonder verplichting en zolang u zoveel mogelijk details verstrekt, zult u een nauwkeuriger cijfer voor uw werk kunnen geven.

Bij het opmaken van een bestek zal u bijvoorbeeld gevraagd worden de gewenste pleisterafwerking te kiezen:

 • De rustieke afwerking, die bestaat uit het gelijkmatig opspuiten van het pleisterwerk om dikteverschillen te voorkomen, zonder verdere ingrepen. Dit bespaart u de kosten van arbeid na het spuiten
 • De geborstelde afwerking, aan te brengen voor de pleisterlaag hard wordt
 • De float afwerking als u op zoek bent naar een homogene afwerking
 • Afwerking met gladde afwerking, een uitgebreider procédé, aangezien deze bewerking de afwerking met vlotter voortzet om elk reliëf weg te werken en zo een perfect glad oppervlak te verkrijgen
 • De geplette afwerking om de reliëfs af te vlakken

De lijst is niet gesloten en u kunt, in overleg met de vakman, kiezen welke pleister moet worden gespoten.

Om de schatting zo realistisch mogelijk te laten zijn, moet u ook de kleur van het pleisterwerk kiezen: er zijn meer dan honderd tinten. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met het stedebouwkundig plan van uw gemeente om niet in strijd te komen met de gemeentelijke bepalingen die de architectonische homogeniteit moeten waarborgen.

Wie contacteren voor een gevelrenovatie?

Om te weten te komen of het nodig is de buitenmuren te restaureren, moet u contact opnemen met de dienst stadsplanning van uw gemeente. Als uw huis deel uitmaakt van een condominium, moet u wachten op de stemming van de algemene vergadering die besluit de werkzaamheden uit te voeren.

Hoewel gevelrestauratie door uzelf kan worden uitgevoerd, is het raadzaam een professional in te schakelen. Dit soort werk vereist deskundigheid en ervaring, niet alleen voor de te ontwikkelen chemische behandeling, maar ook, en vooral, om veiligheidsredenen.

De professionele gevelbouwer is dan ook de belangrijkste vakman voor buitenafwerking waar u absoluut contact mee moet opnemen. Zijn taak is het beschermen, waterdicht maken en isoleren van gevels. Schilderen, pleisteren, stukadoren en steigerwerk zijn de voorkeursgebieden waarin hij werkzaam is.

Professionele gevelbouwer tarieven

Het uurtarief van een professionele gevelbouwer ligt doorgaans tussen 30 en 50 euro (exclusief BTW).

Dit uurtarief is een indicatie aan de hand waarvan de arbeidskosten in de raming kunnen worden bepaald. Maar over het algemeen zijn ambachtslieden en gevelbouwers geneigd de kosten van een gevelrenovatie per m2 op te geven.

Bron: gevelreinigingen.be